تولید محتوا

برندها حرف می‌زنند، چه در قالب نوشتار چه گفتار. این حرف‌ها پیش از بیان باید بر اساس یک استراتژی متن شوندت و در عالم ارتباطات برند به این فرآیند کپی‌رایتینگ می‌گوییم؛ یعنی هر آن‌چه از سوی برند نوشته شود یا به زبان بیاید، از نام برند گرفته تا شعار و نریشن و کپشن و غیره. و تمام این‌ها بدون استراتژی برند معنایی نخواهند داشت.

تولید محتوا از اهمیت بالایی برخوردار است.چرا که فضای مجازی، به عنوان بستری مهم در تعاملات اجتماعی، مورد توجه بخش های مختلف جوامع با علایق و تخصص های مختلف است. این محیط امکانات بالقوه ای برای ارتباط بین افراد جامعه ایجاد نموده تا بخش های مختلف جامعه از جمله حوزه تجرت، آموزش و پژوهش، صنعت، خدمات و تولید برحسب نیاز خود از این امکانات در جهت تولید محتوای خود بهره مند شوند.

نمونه کارها

آکوارویال

فرآورده های غذایی آماده و نیمه آماده

رســــتا

گروه مشاوران املاک رســــتا

ملوسجان

مجموعه پرورش ماهی خاویاری

وردنه

مجموعه غذایی وردنه

لاوین

مجموعه تولیدی خوراک پت

مهکام

گالری مبلمان و اکسسوری

تولید محتوا

برندها حرف می‌زنند، چه در قالب نوشتار چه گفتار. این حرف‌ها پیش از بیان باید بر اساس یک استراتژی متن شوند و در عالم ارتباطات برند به این فرآیند کپی‌رایتینگ می‌گوییم؛ یعنی هر آن‌چه از سوی برند نوشته شود یا به زبان بیاید، از نام برند گرفته تا شعار و نریشن و کپشن و... البته تمام این‌ها بدون استراتژی برند معنایی نخواهند داشت.

تولید محتوااز اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که فضای مجازی، به‌عنوان بستری مهم در تعاملات اجتماعی، مورد توجه بخش‌های مختلف جوامع با علایق و تخصصص‌های مختلف است. این محیط امکانات بالقوه‌ای برای ارتباط بین افراد جامعه ایجاد نموده تا بخش‌های مختلف جامعه از جمله حوزه تجارت، آموزش و پژوهش، صنعت، خدمات و تولید، بر حسب نیاز خود از این امکانات در جهت تولید محتوای خود بهره مند شوند.

Instagram Story

Design

designed by FVC

Instagram Story

Design

designed by FVC

آکوارویال

فراورده های غذایی آماده و نیمه آماده

رســــتا

گروه مشاوران املاک رســــتا

ملوسجان

شرکت پرورش ماهی خاویاری

وردنه

مجموعه غذایی وردنه

لاوین

مجموعه تولیدی خوراک پت