برندینگ

تا برند نباشیم دیده نخواهیم شد! این اصل با کسی تعارف و شوخی ندارد. تصویر آینده، به شما کمک خواهد کرد تا تعریفی از خود در ذهن مخاطب به جای بگذارید که: - درست باشد - باورپذیر باشد - منحصربه‌فرد باشد

برندسازی تنها سروشکل ظاهری و لحن دادن به برند نیست. برندسازی شامل تمامی فعالیت‌های استراتژیکی‌ست که شما برای ایجاد یک احساس واحد در ذهن و دل مخاطبان خود انجام می‌دهید؛ احساسی که به «برند» شما دارند. برنامه‌ی برندسازی اصولاً در راستای استراتژی بازاریابی هر کسب‌وکار تدوین و اجرا می‌شود.

برخی از پروژه‌های تصویر آینده، در حوزه‌ی برندینگ

 1. تحقیقات بازار بررسی الگوی رفتار صاحبان حیوان خانگی
 2. تحقیقات بازار بررسی الگوی رفتار مصرف کنندگان فرآورده های غذایی آماده و نیمه آماده
 3. تحقیقات بازار مزارع پرورش حیوان خانگی
 4. تحقیقات بازار بررسی الگوی مصرف خوراک های بر پایه آبزیان
 5. تحقیقات بازار میزان برندآگاهی و تداعیات ذهنی فرآورده های پروتئینی پونه
 6. تحقیقات بازار میزان برندآگاهی و تداعیات دهنی فروشگاه های زنجیره ای سروش
 7. تحقیقات بازار بررسی میزان تمایل به مصرف سوسیس و کالباس با تاکید بر سوسیس و کالباس گیاهی
 8. تحقیقات بازار دامپزشکان پیشگام حافظ سلامت در خصوص رفتار مصرف انواع خوراک های پروتئینی
 9. تحقیقات بازار سنجش میزان اثرگذاری و نفوذ انواع رسانه های تبلیغاتی در سطح شهر شیراز
 10. مشاور و مجری طرح نظرسنجی (تمام شماری) بررسی میزان عملکرد اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز از عملکرد هیات مدیره سال 1389

برخی از پروژه‌های تصویر آینده، در حوزه‌ی برندینگ

 1. تهیه و تدوین برنامه برندینگ رستوران هسین
 2. تهیه و تدوین برنامه ریبرندینگ فروشگاه‏های زنجیره ای چیداک
 3. تهیه و تدوین برنامه برندینگ فرآورده های پروتئین گیاهی نوپرو
 4. تهیه و تدوین برنامه برندینگ شرکت دامپزشکان پیشگام حافظ سلامت
 5. تدوین برنامه برندینگ، و طراحی مدل هفت گامی برندینگ ساختمان تجاری اداری جام تهران.(کارفرما بانک ملت/تحت نظارت دکتر مقدم)
 6. تدوین برنامه برندینگ وب سایت لیمو و خدمات وابسته
 7. طراحی طراحی هویت بصری و برندبوک کافه کتاب آبتاب
 8. مشاور تدوین و طراحی هویت بصری و برندبوک کولر هوایی آبان- AAC
 9. مشاور تدوین و طراحی هویت بصری و برندبوک شرکت انرژی گستران متحد-UED

برخی از پروژه‌های تصویر آینده، در حوزه‌ی برندینگ

 1. طراحی مدل ۱۴ بعدی ارتقای برند شرکت بهین چینود اسپانتا
 2. تدوین برنامه برندینگ نرم افزار حسابداری گروه تتاسافت
 3. تدوین برنامه ریبرندینگ رستوران بهاران
 4. تهیه پروپزال پیشنهاد و برنامه برندینگ شهری شیراز(سی تی برندینگ) معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز
 5. تهیه پروپزال پیشنهاد و برنامه برندینگ منطقه آزاد کیش(سی تی برندینگ) معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش
 6. طراحی برنامه پیشنهادی برندینگ نرم افزار حسابداری سارینا سیستم تهران
 7. مشاوره و تدوین برنامه برندینگ PC Center
 8. مشاوره و تدوین برنامه برندینگ گروه معماری داخلی مانتین
 9. طراحی برند محصولات ون- شرکت ستاره یخی آسیا(ب.آ)

برندینگ

در شلوغی نام و نشان های متنوع، برندینگ راهکاری است که می تواند پیشبرنده سازمان در بازارها باشد. از سوی دیگر در دنیای پر تلاطم امروز اهمیت و ارزش داشتن برنامه ای منسجم که در آن کلیات فعالیت‏ های شرکت در چارچوبی علمی با بازار، مشتری و نیازهای فعلی و آتی همگون باشد، بیش از پیش آشکار شده است.

در تصویر آینده تمرکز ویژه بر تهیه برنامه های ویژه برندینگ و مارکتینگ است تا کسب و کارها با تهیه و تدوین یک برنامه جامع و هوشمندانه، نقشه راه مناسبی برای اقدامات خود داشته باشند.

برخی از پروژه‌های تصویر آینده، در حوزه‌ی برندینـــــگ

 1. تحقیقات بازار بررسی الگوی رفتار صاحبان حیوان خانگی
 2. تحقیقات بازار بررسی الگوی رفتار مصرف کنندگان فرآورده های غذایی آماده و نیمه آماده
 3. تحقیقات بازار مزارع پرورش حیوان خانگی
 4. تحقیقات بازار بررسی الگوی مصرف خوراک های بر پایه آبزیان
 5. تحقیقات بازار میزان برندآگاهی و تداعیات ذهنی فرآورده های پروتئینی پونه
 6. تحقیقات بازار میزان برندآگاهی و تداعیات دهنی فروشگاه های زنجیره ای سروش
 7. تحقیقات بازار بررسی میزان تمایل به مصرف سوسیس و کالباس با تاکید بر سوسیس و کالباس گیاهی
 8. تحقیقات بازار دامپزشکان پیشگام حافظ سلامت در خصوص رفتار مصرف انواع خوراک های پروتئینی
 9. تحقیقات بازار سنجش میزان اثرگذاری و نفوذ انواع رسانه های تبلیغاتی در سطح شهر شیراز
 10. مشاور و مجری طرح نظرسنجی (تمام شماری) بررسی میزان عملکرد اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز از عملکرد هیات مدیره سال 1389
 1. تهیه و تدوین برنامه برندینگ رستوران هسین
 2. تهیه و تدوین برنامه ریبرندینگ فروشگاه‏های زنجیره ای چیداک
 3. تهیه و تدوین برنامه برندینگ فرآورده های پروتئین گیاهی نوپرو
 4. تهیه و تدوین برنامه برندینگ شرکت دامپزشکان پیشگام حافظ سلامت
 5. تدوین برنامه برندینگ، و طراحی مدل هفت گامی برندینگ ساختمان تجاری اداری جام تهران.(کارفرما بانک ملت/تحت نظارت دکتر مقدم)
 6. تدوین برنامه برندینگ وب سایت لیمو و خدمات وابسته
 7. طراحی طراحی هویت بصری و برندبوک کافه کتاب آبتاب
 8. مشاور تدوین و طراحی هویت بصری و برندبوک کولر هوایی آبان- AAC
 9. مشاور تدوین و طراحی هویت بصری و برندبوک شرکت انرژی گستران متحد-UED
 1. طراحی مدل ۱۴ بعدی ارتقای برند شرکت بهین چینود اسپانتا
 2. تدوین برنامه برندینگ نرم افزار حسابداری گروه تتاسافت
 3. تدوین برنامه ریبرندینگ رستوران بهاران
 4. تهیه پروپزال پیشنهاد و برنامه برندینگ شهری شیراز(سی تی برندینگ) معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز
 5. تهیه پروپزال پیشنهاد و برنامه برندینگ منطقه آزاد کیش(سی تی برندینگ) معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش
 6. طراحی برنامه پیشنهادی برندینگ نرم افزار حسابداری سارینا سیستم تهران
 7. مشاوره و تدوین برنامه برندینگ PC Center
 8. مشاوره و تدوین برنامه برندینگ گروه معماری داخلی مانتین
 9. طراحی برند محصولات ون- شرکت ستاره یخی آسیا(ب.آ)