استراتژی

هر کاروکسبی یک نقطه‌ی شروع یا یک وضعیت فعلی دارد و یک وضعیت مطلوب (در مسیر رسیدن به چشم‌انداز) و استراتژی یعنی پیدا کردن بهترین شیوه برای رسیدن به وضعیت مطلوب: - بهترین زمان - بهترین مسیر - بهترین ابزار تصویر آینده پروژه‌های تدوین استراتژی را در حوزه‌های مختلفی هم‌چون استراتژی بازار، استراتژی برند، استراتژی تبلیغات و غیره به عهده می‌گیرد.

برخی از پروژه‌های تصویر آینده، در حوزه‌ی تدوین استراتژی

 1. استخراج SWOT و تدوین دستمایه استراتژی خوارک حیوانات خانگی لاوین
 2. استخراج SWOT و تدوین دستمایه استراتژی خوارک دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی و آزمایشگاهی شرکت 21 بیضا
 3. استخراج SWOT و تدوین دستمایه استراتژی فرآورده های غذایی آماده نیمه آماده برپایه آبزیان شرکت المای آدرین پارس
 4. استخراج SWOT و تدوین دستمایه استراتژی فرآورده های پروتئینی پونه
 5. استخراج SWOT و تدوین دستمایه استراتژی مجتمع گردشگری پرسپولیس
 6. استخراج SWOT و تدوین دستمایه استراتژی استارتاپ حسابداری ابری حسابفا
 7. طراحی برنامه استراتژیک کافه کتاب آبتاب

برخی از پروژه‌های تصویر آینده، در حوزه‌ی تدوین استراتژی

 1. طراحی برنامه استراتژیک شرکت دامپزشکان پیشگام حافظ سلامت
 2. مشاوره و ارائه تحلیل استراتژیک بازار، برنامه ریزی استراتژیک، تعیین جایگاه فضای رقابتی و تحلیل مزیت های نسبی و رقابتی شرکت سرو لاله زار (بزرگترین آگهی نامه تبلیغاتی ایران در صنعت برق)
 3. تهیه برنامه استراتژیک و تحلیل رقبای شرکت نوین صنعت مهر آسا(ژیوار)
 4. تدوین دستمایه استراتژیک شرکت نوین پروتئین(نوپرو)
 5. تدوین برنامه شرکت پولاد کف شیراز. (کارفرما شرکت پارس هنر هفت قرن)
 6. تحلیل استراتژیک پروژه همایش بین المللی شهرداران راه ابریشم، شهرداری شیراز

استراتژی

آنچه باعث می شود که سازمان ها در حالت فعلی خود، پا را فراتر بگذارند و به جایگاهی بزرگتر از آنچه که اکنون هستند، برسند، چیزی نیست جز استراتژی. استراتژی با تجزیه و تحلیل همه موارد موجود از جمله فرصت ها و تهدیدها و در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت سازمان، برنامه ای در جهت رسیدن به چشم انداز سازمان و علی الخصوص پیشرفت مجموعه به ما خواهد داد.

برخی از پروژه‌های تصویر آینده، در حوزه‌ی استراتــــــژی

 1. استخراج SWOT و تدوین دستمایه استراتژی خوارک حیوانات خانگی لاوین
 2. استخراج SWOT و تدوین دستمایه استراتژی خوارک دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی و آزمایشگاهی شرکت 21 بیضا
 3. استخراج SWOT و تدوین دستمایه استراتژی فرآورده های غذایی آماده نیمه آماده برپایه آبزیان شرکت المای آدرین پارس
 4. استخراج SWOT و تدوین دستمایه استراتژی فرآورده های پروتئینی پونه
 5. استخراج SWOT و تدوین دستمایه استراتژی مجتمع گردشگری پرسپولیس
 6. استخراج SWOT و تدوین دستمایه استراتژی استارتاپ حسابداری ابری حسابفا
 7. طراحی برنامه استراتژیک کافه کتاب آبتاب
 1. طراحی برنامه استراتژیک شرکت دامپزشکان پیشگام حافظ سلامت
 2. مشاوره و ارائه تحلیل استراتژیک بازار، برنامه ریزی استراتژیک، تعیین جایگاه فضای رقابتی و تحلیل مزیت های نسبی و رقابتی شرکت سرو لاله زار (بزرگترین آگهی نامه تبلیغاتی ایران در صنعت برق)
 3. تهیه برنامه استراتژیک و تحلیل رقبای شرکت نوین صنعت مهر آسا(ژیوار)
 4. تدوین دستمایه استراتژیک شرکت نوین پروتئین(نوپرو)
 5. تدوین برنامه شرکت پولاد کف شیراز. (کارفرما شرکت پارس هنر هفت قرن)
 6. تحلیل استراتژیک پروژه همایش بین المللی شهرداران راه ابریشم، شهرداری شیراز