تحقیقات بازار

داده‌ها در دنیا با تابعی نمایی و به صورت تصاعدی در حال رشد هستند و هر لحظه متغیری جدید به دنیای اطلاعات وارد می‌شود که تحلیل این داده‌ها را به مسیری جدید سوق می‌دهد. ساختن برند و مدیریت کسب‌وکار در کنار شهود و عزم، به داده‌های پردازش شده نیاز دارد و به فرآیندی علمی و قابل اعتماد که در هر بازه زمانی بهترین نتیجه را از مراحل پژوهش بازار بگیرد. تصویر آینده در این حوزه ید طولایی دارد و بدون در دست داشتن مستندات قابل اتکا، استراتژی کسب‌وکار را تدوین نمی‌کند.

تصویر آینده در فرآیند پژوهش بازار هم تصویری از وضعیت فعلی کسب‌وکار را پیش روی کارفرما ترسیم می‌کند هم رقبا را مورد سنجش و بررسی قرار داده و شاید مهم‌تر از همه، مخاطبان و رفتار و ویژگی‌های آنان را با ریزبینی مورد کندوکار قرار می‌دهد. در نهایت تمامی این ها را کنار یکدیگر تحلیل کرده و تصویری کلی از آن‌چه برقرار است پیش روی کارفرما مجسم می‌کند؛ تصویری که می‌توان بر اساس آن تصمیمات استراتژیک گرفت.

برخی از پروژه‌های تصویر آینده، در حوزه‌ی تحقیقات بازار

 1. تحقیقات بازار بررسی الگوی رفتار صاحبان حیوان خانگی
 2. تحقیقات بازار بررسی الگوی رفتار مصرف کنندگان فرآورده های غذایی آماده و نیمه آماده
 3. تحقیقات بازار مزارع پرورش حیوان خانگی
 4. تحقیقات بازار بررسی الگوی مصرف خوراک های بر پایه آبزیان
 5. تحقیقات بازار میزان برندآگاهی و تداعیات ذهنی فرآورده های پروتئینی پونه
 6. تحقیقات بازار میزان برندآگاهی و تداعیات دهنی فروشگاه های زنجیره ای سروش
 7. تحقیقات بازار بررسی میزان تمایل به مصرف سوسیس و کالباس با تاکید بر سوسیس و کالباس گیاهی
 8. تحقیقات بازار دامپزشکان پیشگام حافظ سلامت در خصوص رفتار مصرف انواع خوراک های پروتئینی
 9. تحقیقات بازار سنجش میزان اثرگذاری و نفوذ انواع رسانه های تبلیغاتی در سطح شهر شیراز
 10. مشاور و مجری طرح نظرسنجی (تمام شماری) بررسی میزان عملکرد اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز از عملکرد هیات مدیره سال 1389

برخی از پروژه‌های تصویر آینده، در حوزه‌ی تحقیقات بازار

 1. تحقیقات بازار شرکت نوین صنعت مهرآسا در خصوص نگرش مردم به خشکبار بسته بندی شده
 2. تحقیقات بازار مرغ سبز پارسه در مناطق نه گانه شیراز در خصوص نحوه نگرش مردم به مصرف مرغ بدون آنتی بیوتیک
 3. تحقیقات بازار سنجش میزان رضایت و بررسی رفتار خرید مشتریان مرغ سبز پارسه
 4. تحقیقات بازار وتحلیل رقبا شرکت صنعت برق بوشهر کارفرما شرکت فرادید
 5. تحقیقات بازار ایلیا استیل تهران
 6. تحقیقات بازار سنجش جایگاه رقابتی شرکت الکتروپیک
 7. تحقیقات بازار تحلیل الگوهای تصمیم گیری و رفتارهای خرید متولدین دهه 70 در حوزه مسائل آموزشی، آموزشگاه پارسه
 8. تحقیقات بازار تعیین میزان جذب محصولات لذیذ در شیراز
 9. تحقیقات بازار بررسی جایگاه برند میعاد در بین فروشگاه ها و مصرف کنندگان نهایی ( چای و تن ماهی )

برخی از پروژه‌های تصویر آینده، در حوزه‌ی تحقیقات بازار

 1. اجرای تحقیقات میدانی داروی لنتوس، شرکت جستجوی طلائی تهران
 2. اجرای تحقیقات میدانی پروژه تحقیقات بازاریابی لوازم یدکی خودرو، شرکت اندیشه ماندگار گویا
 3. تحقیقات بازار سنجش میزان اثربخشی فعالیت و خدمات بازرگانی از نظر بازار اتاق بازرگانی شیراز
 4. تدوین پرسشنامه سنجش اثربخشی تبلیغات موسسه آموزشی پارسه در فارس (مرکز آموزش پارسه نمایندگی شیراز-سال 89)
 5. تحقیقات بازار نیازسنجی آموزشی دوره های آموزشی کنکور کاردانی به کارشناسی، مرکز آموزش پارسه، نمایندگی شیراز
 6. برزسی و سنجش میزان اثربخشی فعالیت و خدمات بازرگانی از نظر بازار اتاق بازرگانی شیراز
 7. نیازسنجی آموزشی دوره های آموزشی کنکور کاردانی به کارشناسی، مرکز آموزش پارسه، نمایندگی شیراز

تحقیقات بازار

داده‌ها در دنیا با تابعی نمایی و به صورت تصاعدی در حال رشد هستند و هر لحظه متغیری جدید به دنیای اطلاعات وارد می‌شود که تحلیل این داده‌ها را به مسیری جدید سوق می‌دهد. ساختن برند و مدیریت کسب‌وکار در کنار شهود و عزم، به داده‌های پردازش شده نیاز دارد و به فرآیندی علمی و قابل اعتماد که در هر بازه زمانی بهترین نتیجه را از مراحل پژوهش بازار بگیرد. تصویر آینده در این حوزه ید طولایی دارد و بدون در دست داشتن مستندات قابل اتکا، استراتژی کسب‌وکار را تدوین نمی‌کند.

تصویر آینده در فرآیند تحقیقات بازار هم تصویری از وضعیت فعلی کسب‌وکار را پیش روی کارفرما ترسیم می‌کند هم رقبا را مورد سنجش و بررسی قرار داده و شاید مهم‌تر از همه، مخاطبان و رفتار و ویژگی‌های آنان را با ریزبینی مورد کندوکار قرار می‌دهد. در نهایت تمامی این ها را کنار یکدیگر تحلیل کرده و تصویری کلی از آن‌چه برقرار است پیش روی کارفرما مجسم می‌کند؛ تصویری که می‌توان بر اساس آن تصمیمات استراتژیک گرفت.

برخی از پروژه‌های تصویر آینده، در حوزه‌ی تحقیقات بازار

 1. تحقیقات بازار بررسی الگوی رفتار صاحبان حیوان خانگی
 2. تحقیقات بازار بررسی الگوی رفتار مصرف کنندگان فرآورده های غذایی آماده و نیمه آماده
 3. تحقیقات بازار مزارع پرورش حیوان خانگی
 4. تحقیقات بازار بررسی الگوی مصرف خوراک های بر پایه آبزیان
 5. تحقیقات بازار میزان برندآگاهی و تداعیات ذهنی فرآورده های پروتئینی پونه
 6. تحقیقات بازار میزان برندآگاهی و تداعیات دهنی فروشگاه های زنجیره ای سروش
 7. تحقیقات بازار بررسی میزان تمایل به مصرف سوسیس و کالباس با تاکید بر سوسیس و کالباس گیاهی
 8. تحقیقات بازار دامپزشکان پیشگام حافظ سلامت در خصوص رفتار مصرف انواع خوراک های پروتئینی
 9. تحقیقات بازار سنجش میزان اثرگذاری و نفوذ انواع رسانه های تبلیغاتی در سطح شهر شیراز
 10. مشاور و مجری طرح نظرسنجی (تمام شماری) بررسی میزان عملکرد اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز از عملکرد هیات مدیره سال 1389
 1. تحقیقات بازار شرکت نوین صنعت مهرآسا در خصوص نگرش مردم به خشکبار بسته بندی شده
 2. تحقیقات بازار مرغ سبز پارسه در مناطق نه گانه شیراز در خصوص نحوه نگرش مردم به مصرف مرغ بدون آنتی بیوتیک
 3. تحقیقات بازار سنجش میزان رضایت و بررسی رفتار خرید مشتریان مرغ سبز پارسه
 4. تحقیقات بازار وتحلیل رقبا شرکت صنعت برق بوشهر کارفرما شرکت فرادید
 5. تحقیقات بازار ایلیا استیل تهران
 6. تحقیقات بازار سنجش جایگاه رقابتی شرکت الکتروپیک
 7. تحقیقات بازار تحلیل الگوهای تصمیم گیری و رفتارهای خرید متولدین دهه 70 در حوزه مسائل آموزشی، آموزشگاه پارسه
 8. تحقیقات بازار تعیین میزان جذب محصولات لذیذ در شیراز
 9. تحقیقات بازار بررسی جایگاه برند میعاد در بین فروشگاه ها و مصرف کنندگان نهایی ( چای و تن ماهی )
 1. اجرای تحقیقات میدانی داروی لنتوس، شرکت جستجوی طلائی تهران
 2. اجرای تحقیقات میدانی پروژه تحقیقات بازاریابی لوازم یدکی خودرو، شرکت اندیشه ماندگار گویا
 3. تحقیقات بازار سنجش میزان اثربخشی فعالیت و خدمات بازرگانی از نظر بازار اتاق بازرگانی شیراز
 4. تدوین پرسشنامه سنجش اثربخشی تبلیغات موسسه آموزشی پارسه در فارس (مرکز آموزش پارسه نمایندگی شیراز-سال 89)
 5. تحقیقات بازار نیازسنجی آموزشی دوره های آموزشی کنکور کاردانی به کارشناسی، مرکز آموزش پارسه، نمایندگی شیراز
 6. برزسی و سنجش میزان اثربخشی فعالیت و خدمات بازرگانی از نظر بازار اتاق بازرگانی شیراز
 7. نیازسنجی آموزشی دوره های آموزشی کنکور کاردانی به کارشناسی، مرکز آموزش پارسه، نمایندگی شیراز