طراحی سایت

وب‌سایت شما پنجره‌ای‌ست به سوی برند شما در دنیای دیجیتال و به جد می‌توان گفت که نشان شخصیت شماست! یعنی هر اندازه برند شما مشتری‌مدار، شفاف، ساده، در دسترس و جذاب باشد، وب‌سایت شما نیز باید بازتاب همین ویژگی‌ها باشد، چه پشت صحنه چه روی صحنه.

طراحی وب‌سایت در تصویر آینده آمیزه‌ای‌ست از تکنیک و هنر! سایت شما نشان دهنده شرکت ، محصولات ، خدمات و در نهایت نام تجاری شما است. بنابراین مهم است که از نظر بصری جذاب ، متفاوت و حرفه ای باشید.

طراحی وب‌سایت شرکت 21 بیضا

پریسا فایض، مجید کیانی :UI/UX طراح

توسعه‌دهنده: شرکت نوین راهبرد

مشاهده سایت

طراحی وب‌سایت شرکت پــروتیـــس

پریسا فایض، مجید کیانی :UI/UX طراح

توسعه‌دهنده: علی کامرانی، نعیمه روا

مشاهده سایت

طراحی وب‌سایت شرکت رستــــــــا

پریسا فایض، مجید کیانی :UI/UX طراح

توسعه‌دهنده: علی کامرانی

مشاهده سایت

طراحی وب‌سایت شخصی امیر‌ عبودی

پریسا فایض، مجید کیانی :UI/UX طراح

توسعه‌دهنده: علی کامرانی، نعیمه روا

طراحی وب‌سایت شرکت میلان

پریسا فایض، مجید کیانی :UI/UX طراح

توسعه‌دهنده: علی کامرانی

مشاهده سایت

طراحی وب‌سایت شرکت آکوا‌رویــــال

پریسا فایض، مجید کیانی :UI/UX طراح

توسعه دهنده: علی کامرانی و نعیمه روا

مشاهده سایت

طراحی وب‌سایت شرکت الماس‌آدریــن

علی کامرانی، مجید کیانی :UI/UX طراح

توسعه دهنده: علی کامرانی

مشاهده سایت

طراحی وب‌سایت شرکت ملوسجان

علی کامرانی، مجید کیانی :UI/UX طراح

توسعه دهنده: علی کامرانی

مشاهده سایت

طراحی سایت

وب‌سایــت شما پنجـــره‌ای‌ست به ســـوی برنــــد شما در دنیـای دیجیتال و به جد می‌توان گفت که نشان شخصیت شماست! یعنی هر اندازه برند شما مشتری‌مدار، شفاف، ساده، در دسترس و جذاب باشد، وب‌سایت شما نیز باید بازتاب همین ویژگی‌ها باشد، چه پشت صحنه چه روی صحنه.

طراحی وب‌سایت در تصویر آینده آمیزه‌ای‌ست از تکنیک و هنــر! سایت شما نشان دهنده شرکت ، محصولات ، خدمات و در نهایت نام تجاری شما است. بنابراین مهم است که از نظر بصری جذاب ، متفاوت و حرفه ای باشید.

برخی از پروژه‌های تصویر آینده، در حوزه‌ی طراحی سایت

طراحی وب‌سایت شرکت 21 بیضا

پریسا فایض، مجید کیانی :UI/UX طراح

توسعه‌دهنده: شرکت نوین راهبرد

مشاهده سایت

طراحی وب‌سایت شرکت پــروتیـــس

پریسا فایض، مجید کیانی :UI/UX طراح

توسعه‌دهنده: علی کامرانی، نعیمه روا

مشاهده سایت

طراحی وب‌سایت شرکت رستــــــــا

پریسا فایض، مجید کیانی :UI/UX طراح

توسعه‌دهنده: علی کامرانی، نعیمه روا

مشاهده سایت

طراحی وب‌سایت شخصی امیر‌ عبودی

پریسا فایض، مجید کیانی :UI/UX طراح

توسعه‌دهنده: علی کامرانی، نعیمه روا

مشاهده سایت

طراحی وب‌سایت شرکت میـلان

علی کامرانی، مجید کیانی :UI/UX طراح

توسعه‌دهنده: علی کامرانی

مشاهده سایت

طراحی وب‌سایت شرکت آکوا‌رویــــال

پریسا فایض، مجید کیانی :UI/UX طراح

توسعه‌دهنده: علی کامرانی، نعیمه روا

مشاهده سایت

طراحی وب‌سایت شرکت الماس آدرین

علی کامرانی، مجید کیانی :UI/UX طراح

توسعه‌دهنده: علی کامرانی

مشاهده سایت

طراحی وب‌سایت شرکت ملوسجان

پریسا فایض، مجید کیانی :UI/UX طراح

توسعه‌دهنده: علی کامرانی، نعیمه روا

مشاهده سایت