skip to Main Content
0098-71-36248311 info@fvc.ir
ویرایش حرفه ای عکس توسط هوش مصنوعی گوگل

ویرایش حرفه ای عکس توسط هوش مصنوعی گوگل

توانایی و مهارت ماشین یادگیری گوگل به هیچ عنوان با دیگر پیشرفت ها قابل مقایسه نیست. چندی پیش گوگل از یادگیری این پروژه در راه رفتن خبر داد و اینک از توانایی آن در استفاده از فتوشاپ به مانند یک…

Read More
Back To Top